.
.

Vận động toàn dân học tập và làm theo gương Bác

Thứ Năm, 29/04/2021, 08:31 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

* P.V: 5 năm qua, tỉnh ta đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị như thế nào, thưa đồng chí?
 

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh.
Ảnh: Đức Thụy

- Đồng chí HUỲNH THẾ MẠNH: Tính đến tháng 3-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 6 kế hoạch, 4 báo cáo sơ kết về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó, tỉnh đã tập trung xây dựng, ban hành kịp thời kế hoạch toàn khóa và kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm thực hiện Chỉ thị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, có bước vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, có phân công nhiệm vụ cụ thể. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng những cách làm hay, việc làm thiết thực, hiệu quả, trong đó có sự kế thừa kinh nghiệm và kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác (tính từ khi thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến nay).

* P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị?

- Đồng chí HUỲNH THẾ MẠNH: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã để lại dấu ấn quan trọng trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Đặc biệt là việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

 

Các địa phương, đơn vị khi xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đã xác định, lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm… đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Một kết quả đáng khích lệ khác là tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 67,67%, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 5,17%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”...

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

* P.V: Thưa đồng chí, công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW đã được triển khai cụ thể bằng những chương trình hành động nào?

- Đồng chí HUỲNH THẾ MẠNH: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực, chủ động và bằng nhiều hình thức đa dạng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào giảng dạy trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; chỉ đạo các cơ quan báo chí duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Việc tuyên truyền và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng được chú trọng đúng mức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành các loại tài liệu gửi đến các tổ chức Đảng cơ sở quán triệt, thực hiện… Đặc biệt, công tác tuyên truyền về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội cũng được các ngành, địa phương, đơn vị đặc biệt quan tâm.

 

  Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Lam Nguyên
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Lam Nguyên


* P.V: Theo đồng chí thì cần phải lưu ý những gì khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới?

- Đồng chí HUỲNH THẾ MẠNH: Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Phải làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa, tính thiết thực của Chỉ thị, tạo được niềm tin và tự giác học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động, công tác và cuộc sống.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập, làm theo Bác bằng hình thức phù hợp để tạo sức lan tỏa sâu rộng; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, thiếu thực chất.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng. Đề cao tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; “nói đi đôi với làm”, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức; kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm.

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 PHƯƠNG LINH (thực hiện)

 

.