.
.

Mang Yang và Chư Sê khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo gương Bác

Thứ Tư, 14/04/2021, 13:09 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 13-4, Huyện ủy Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

 

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua nhiều hình thức. Trong đó, đã mở 85 lớp với 16.075 cán bộ, đảng viên tham gia. Các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện Chỉ thị 05, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân. Nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các cuộc vận động và phong trào thi đua...

 

 Bí thư Huyện ủy Trần Đình Hiệp phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Bí thư Huyện ủy Mang Yang Trần Đình Hiệp phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Đình Hiệp lưu ý các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 và các nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hàng năm của mỗi cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và các tập thể, cá nhân người tốtt việc tốt, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các cá nhân được khen thưởng  về  thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Ảnh: Thanh Nhật


Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

* Cùng ngày, Huyện ủy Chư Sê tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện.

 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung họp Đảng bộ, chi bộ, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử..; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

 

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Đức
UBND huyện Chư Sê khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Đức


Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

 

Bên cạnh việc phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội, huyện Chư Sê xác định việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo giải quyết là nội dung đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

THANH NHẬT-MỸ ĐỨC

 

.