.
.

Đak Pơ sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 17/04/2021, 05:42 [GMT+7]
.

(GLO)- Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Phát

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, huyện Đak Pơ đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có nhiều chuyển biến. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao, nhất là tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp được nâng lên rõ rệt.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề hàng năm, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên đã đăng ký xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung “làm theo” đảm bảo phù hợp với thực tế, sát chức năng, nhiệm vụ, từ đó đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác với những nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu để nêu gương và nhâ

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ Ngô Khắc Ngọc đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện học tập và làm theo Bác.

 

Bổ sung, cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của từng địa phương, từng đơn vị. Tăng cường quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 

Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: An Phát
Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Ảnh: An Phát


Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.
 

AN PHÁT

 

.