.
.

(GLO)- Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” là một trong số các yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để có thể biến mục tiêu thành hiện thực. Bàn luận về chủ đề này trong thời điểm Tết đến, xuân về cũng là cách thức thể hiện niềm tin, sự hy vọng vào tương lai của đất nước.


Từ khi có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, trong đời sống chính trị-xã hội Việt Nam, niềm tin về “sức ta có thể giải phóng cho ta” đã được khơi dậy, ngày càng được củng cố và minh chứng. Những đóng góp, những chiến công của Nhân dân các dân tộc anh em trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là những bản hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bằng chứng về niềm tin Đảng, tin Bác, tin vào sức mạnh chính nghĩa của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam. Chính niềm tin đó đã tạo nên sức mạnh “Phù Đổng” để Nhân dân Việt Nam “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

 

Những gì Nhân dân các dân tộc anh em cả nước làm được trong thế kỷ XX cho phép chúng ta tự hào và tin tưởng về Nhân dân ta, dân tộc ta-một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện-một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 

Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: DUY LINH/NDĐT
Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: DUY LINH/NDĐT

 

Thời gian qua, bên cạnh sự buồn lo bởi những “vụ án động trời” liên quan đến đội ngũ cán bộ cao cấp trong hệ thống tổ chức quyền lực, sự bất ổn trong cuộc sống cộng đồng từ những vụ án mạng thương tâm hay sự quậy phá của các lực lượng thiếu, nhiễu thông tin; thảm họa của thiên tai, dịch bệnh… chúng ta cũng nhận thấy, trong những thời khắc khó khăn, thử thách ấy đã xuất hiện không ít tấm gương về sự cảm thông, sẻ chia, sự đồng lòng ủng hộ; sự chung tay của cả xã hội để khắc phục các trở lực, tạo lập môi trường cần thiết cho sự phát triển theo mục tiêu, đường hướng mà Đảng và Nhân dân ta lựa chọn.

Đặc biệt, niềm tin hy vọng được thắp lên từ quyết tâm chính trị của Đảng, từ dũng khí và nghệ thuật của người “đốt lò” cùng những hiệu ứng tích cực từ thành quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Động lực, sức mạnh tổng hợp, giải pháp cho những vấn đề đặt ra đối với dân tộc ta, Nhân dân ta đúc kết từ thực tiễn đó là năng lực, nghệ thuật khơi dậy, củng cố niềm tin cho các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng xã hội bằng sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình sắp xếp, hoàn thiện thể chế chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; là các giải pháp nâng cao tính khoa học, tính khả thi, tính hợp lý, hợp lẽ, hợp thời trong các quyết sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị và các bộ phận cấu thành; là việc “giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là giới lãnh đạo, quản lý trong bộ máy quyền lực chính trị các cấp; là kỹ năng, nghệ thuật lãnh đạo, quản lý xã hội hiện đại càng thích nghi với sự thay đổi căn bản về công nghệ mới của thời đại 4.0, về khả năng dung hợp các giá trị, các chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử...

 

Nhờ đó, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay

Đại hội là dịp để Đảng ta thể hiện tầm nhìn, giải pháp góp phần hoàn thành trọng trách của Đảng đối với Nhân dân, đối với quốc gia dân tộc. Đại hội cũng là dịp để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

 

Hồ Ia Nâm (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Nguyên
Hồ Ia Nâm (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Ảnh: Phan NguyênTrong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII, Đảng ta xác định: “Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” là một trong số các yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để có thể biến mục tiêu thành hiện thực. Để làm được điều đó, trước hết, giới lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, đảng viên được lựa chọn, ủy quyền và trao quyền “lo cho dân, cho nước” phải tự tin vào chính mình, tin vào nguyên tắc căn bản mà Đảng đã xác định là “đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu”.

 

Bởi lẽ, khi đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu và Đảng luôn cho thấy mình là đội tiên phong, đại diện cho lợi ích của dân tộc, điều đó sẽ tạo được niềm tin hết sức ấn tượng, hết sức quan trọng với toàn dân. Một lực lượng cầm quyền-giới lãnh đạo quản lý đất nước trong giai đoạn tiếp theo, ngoài việc chứng thực trên thực tế tài năng và phẩm hạnh thông qua xác định mô hình phát triển quốc gia hài hòa, bền vững, cùng một hệ thống chính sách, giải pháp có thể khơi dậy các nguồn lực dân tộc, nguồn lực từ Nhân dân, điều quan trọng, họ là lực lượng tiên phong trong việc góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, đưa quốc gia dân tộc hòa nhập, vì tiến bộ chung của dân tộc và nhân loại.

 

Cũng thông qua đó, bằng cách đó, vai trò của Đảng, của Nhà nước, của thể chế chính trị mới được khẳng định trong đời sống xã hội và đồng hành với đó, niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ càng được củng cố là động lực, sức mạnh để Việt Nam “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” vào thời khắc nhà nước kiểu mới ta tròn tuổi bách niên.
 

 PGS-TS. HỒ TẤN SÁNG
 

.