.
.

Chư Sê biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 28/11/2020, 13:15 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

 

Quang cảnh buổi hội nghị . Ảnh: Mỹ Đức
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

 

Chư Sê hiện có 12.847 hộ/59.302 nhân khẩu thuộc 16 dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 43% dân số toàn huyện. Huyện có 80 người uy tín trong đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, dân tộc Jrai 68 người, dân tộc Bahnar 12 người.

 

Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững"; đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc; kịp thời phát hiện, thông báo giúp chính quyền và lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật, tuyên truyền đạo trái phép; giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng... 

 

UBND huyện Chư Sê đã tặng giấy khen cho 23 cá nhân là người có uy tín, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện năm 2020.
Tặng giấy khen cho người uy tín có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Đức


Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã tặng giấy khen cho 23 người uy tín có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện năm 2020.

MỸ ĐỨC
 

.