.
.

Thành phố Pleiku tuyên dương 93 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Thứ Bảy, 01/08/2020, 07:01 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 31-7, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (giai đoạn 2015-2020). Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân; Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen cho 28 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 

Trong giai đoạn 2015-2020, TP. Pleiku đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng ở tất cả cơ quan, ban ngành, MTTQ và đoàn thể thành phố cũng như tại xã, phường và thôn, làng, tổ dân phố, trong các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, thành phố đều phát động, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thành phố còn chú trọng biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, góp phần nhân rộng những mô hình mới và cách làm hay, tạo sức lan tỏa…
 
Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), xây dựng thành phố phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,14%/năm. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm; thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp tăng bình quân hơn 13%/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,53% và hộ cận nghèo còn 0,89%. Thành phố Pleiku được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai… 

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Nhật
 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025”. Tiếp tục quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm nay cũng như trong 5 năm tới.

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Pleiku kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2020-2025. 
 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân; Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng giấy khen cho 28 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
 
THANH NHẬT
 
.