.
.

Gia Lai: Đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 06/05/2020, 05:42 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 952/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

 

 

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 293-KH/TU ngày 21-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Các sở, ngành, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao và các nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 124-HD/BTGTW ngày 17-3-2020, Kế hoạch số 293-KH/TU để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả.

Được biết, theo Kế hoạch số 293-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung tuyên truyền trong dịp này tập trung về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sức sống trường tồn của Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đối với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm thì cần căn cứ theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để chủ động điều chỉnh thời gian, quy mô cho phù hợp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn cho sức khỏe cán bộ, công chức và người dân.

Hà Sự

 

.