.
.

Gia Lai: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 14/02/2020, 08:14 [GMT+7]
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành-Trưởng ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh vừa ký ban hành Chương trình số 168/CTr-BCĐ về công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình. 
 
 

 

Công an thị xã Ayun Pa tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Ảnh: L.V.N
Công an thị xã Ayun Pa tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Ảnh: L.V.N
 
 
Theo đó, chương trình có những nội dung trọng tâm như: Tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền, huy động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng địa bàn, lĩnh vực, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa, lôi cuốn, hiệu quả; trọng tâm là các thôn, làng trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo.  
 
Cùng với đó, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xử lý nghiêm những tổ chức, cán bộ, đảng viên có sai phạm tiêu cực, tham nhũng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
 
Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc trong tôn giáo…) làm hạt nhân, chỗ dựa của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động đã ký kết giữa các sở, ngành, đoàn thể về công tác phòng-chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đầu tư kinh phí, phương tiện, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…
 
HÀ SỰ 
 
.