.
.

Học tập và làm theo gương Bác:

Chư Pah đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 13/05/2019, 06:17 [GMT+7]
.
(GLO)- “Sau 3 năm triển thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa, trở thành hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng và người dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn huyện”-ông Lâm Văn Đỉnh-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pah-khẳng định.
 
 
Theo ông Lâm Văn Đỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah đã xác định nội dung đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nội quy cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Theo đó, Huyện ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân; đặc biệt quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “Hàng tuần 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”. Đồng thời, nhân rộng những điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, đơn vị; kết hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với tất cả các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 
 
   Cán bộ huyện Chư Pah trao đổi công việc chuyên môn. Ảnh: Đ.Y
Cán bộ huyện Chư Pah trao đổi công việc chuyên môn. Ảnh: Đ.Y
 
Nhờ đó, sau 3 năm triển khai, toàn huyện có 250 chi bộ và 2.484 đảng viên hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động tổ chức thực hiện khoa học, phù hợp với điều kiện đặc thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo các chuyên đề của Chỉ thị 05. Hàng năm, 100% đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác; có 99% cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số cấp ủy đã tập trung đổi mới lề lối tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tạo không khí đồng thuận trong xã hội.
 
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến. Trong số đó, tiêu biểu có Công an huyện đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện với việc xây dựng mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Ống tiết kiệm” để giúp đỡ hội viên khó khăn phát triển sản xuất...
 
Ngoài các tập thể, trên địa bàn huyện còn xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực. Nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác gần dân, vì dân, “nói đi đôi với làm” và dám chịu trách nhiệm. Một trong số đó là ông  Rơ Châm Thung-Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ Nông. Ông Thung cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ xã đã linh động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết. Tiêu biểu là xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Khi tư tưởng thấm nhuần, người dân trong xã sẽ tự giảm bớt các hủ tục. Giờ đây, làng có người chết thì bà con chỉ đến chia buồn, phúng viếng chứ không mang theo thức ăn, đồ uống. Nhiều hộ trong làng cũng đã bỏ hủ tục thách cưới”.
 
Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở huyện Chư Pah vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị còn có nội dung chung chung, rập khuôn, hình thức, chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu quy định. Vẫn còn cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05, do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện còn lúng túng, thiếu quyết liệt. Tính tự giác, gương mẫu trong học tập của nhiều cán bộ, đảng viên chưa được phát huy; việc đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác chưa thực sự gắn kết, chưa tạo thành nền nếp thường xuyên và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội.
 
“Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách quyết liệt và đồng bộ hơn để nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động cho cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là chuyên đề năm 2019 về: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chúng tôi coi đây là giải pháp quan trọng, là việc làm tất yếu, cần thiết và thường xuyên đối với mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện”-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Pah cho biết thêm.
 
 ĐINH YẾN
 
.