.
.

Huyện Krông Pa: Đưa chính sách dân tộc vào cuộc sống

Thứ Tư, 17/04/2019, 13:33 [GMT+7]
.
(GLO)- Huyện Krông Pa, Gia Lai có 13 xã và 1 thị trấn, trong đó có 10 xã và 66 buôn đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn huyện có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 70,38% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 85,5% số hộ nghèo toàn huyện, nguy cơ tái nghèo trong hộ đồng bào DTTS vẫn còn cao.
 

 

  Phòng Dân tộc huyện Krông Pa cấp miễn phí phân bón cho các hộ nghèo trên địa bàn.  Ảnh: Đ.T
Phòng Dân tộc huyện Krông Pa cấp miễn phí phân bón cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: Đ.T
 
Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Krông Pa luôn xác định thực hiện chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã kết hợp nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh xã hội cho vùng đồng bào DTTS. Nhiều chính sách dân tộc được huyện triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát huy nội lực, giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ giảm nghèo bình quân là 6,7%/năm. Đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị vùng DTTS thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người DTTS được chú trọng.
 
Từ năm 2016 đến 2018, huyện đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án đối với vùng DTTS, ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn. Chương trình 135, 168 của Chính phủ đã cấp phát trên 395.241 tấn phân bón, hơn 898 kg bắp giống, 308 con bò giống cho 16.111 hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS với kinh phí thực hiện trên 10,3 tỷ đồng. Triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp cung ứng các mặt hàng như phân bón, muối I ốt, giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS, già làng, trưởng thôn vùng đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng đối tượng; đã cấp phát hơn 535.475 tấn phân bón, hơn 1.939 kg bắp giống, 540 con bò giống, 939.890 kg muối I ốt.
 
Triển khai chính sách đào tạo nghề, đến nay, huyện đã đào tạo nghề nông thôn cho 5.652 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên toàn huyện đạt 30%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 11%, 94 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hàng năm, huyện giải quyết việc làm mới cho trên 800 lao động.
 
Về chính sách y tế, huyện đã tập trung kinh phí đầu tư, đến nay đã có 8 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo cơ sở vật chất, trang-thiết bị đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần kiểm soát các loại bệnh như sốt rét, bướu cổ, lao, phong... Trong giai đoạn 2016-2018, huyện đã cấp 140.420 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS và hộ sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
 
Về chính sách giáo dục và đào tạo, huyện tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất ở 3 cấp học. Từ năm 2016 đến nay, 100% học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được miễn giảm học phí theo quy định; 15.727 lượt học sinh các cấp được hỗ trợ chi phí học tập và chính sách nội trú với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.
 
Văn hóa-xã hội vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng” trong đồng bào DTTS tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; hoạt động lễ hội truyền thống của các dân tộc được duy trì, khôi phục và tiếp tục phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng; các lễ hội, hội thi hát dân ca được thường xuyên tổ chức. Nhiều lễ hội văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Jrai được khôi phục, gìn giữ và phát triển.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã tổ chức tư vấn pháp luật cho 159 người nghèo, đồng bào DTTS; phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động cho 1.400 người; tổ chức được 498 buổi tuyên truyền pháp luật cho 48.431 lượt người nghe; tổ chức 20 hội nghị với 1.396 lượt người tham gia.  
 
Công tác quốc phòng-an ninh luôn được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 6.435 lượt người. Hàng năm, UBND huyện rà soát, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đồng thời, tổ chức tập huấn, thăm hỏi và tặng quà, qua đó góp phần quan trọng nâng cao kiến thức về quốc phòng-an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giúp người có uy tín thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; cảnh giác đấu tranh ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
NAY TRINH
 
.