.
.

Quân đoàn 3: Học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Thứ Ba, 12/03/2019, 09:49 [GMT+7]
.
(GLO)- Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đặc biệt quan tâm, gắn với những nội dung thi đua và phần việc cụ thể. Qua đó, các mặt công tác của đơn vị đều có sự chuyển biến tích cực. Báo Gia Lai Điện tử có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Bùi Huy Biết-Chính ủy Quân đoàn xung quanh vấn đề này.
 
 
* P.V: Thiếu tướng có thể cho biết những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Quân đoàn 3 trong thời gian qua?
 
- Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà còn là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chọn những khâu yếu, mặt yếu để khắc phục nhằm tạo bước đột phá trong xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Trong đó, đơn vị xác định trước tiên là đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện “3 mẫu mực”: mẫu mực về bản lĩnh chính trị; mẫu mực về phẩm chất, đạo đức lối sống, lời nói, việc làm; mẫu mực về tác phong sinh hoạt, làm việc. Đồng thời, đột phá, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện chủ trương “3 thực chất”: dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất; đột phá làm chuyển biến chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.
 
Trên cơ sở đó, các đơn vị trong Quân đoàn đã đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình. Cụ thể, Sư đoàn 320 có chủ trương “3 bám sát, 4 kịp thời, 2 nâng cao và 5 tăng cường” để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bám sát, hướng về cơ sở; Sư đoàn 10 thực hiện phương châm: “4 không, 3 có, 3 nên” nhằm linh hoạt trong phương pháp tiến hành công tác tư tưởng ở các cấp; Lữ đoàn Pháo binh 40 thực hiện tốt phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tấm áo tình thương” để chia sẻ với những cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng như người dân trên địa bàn gặp khó khăn...
 
  Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai.                 Ảnh: H.H
Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai. Ảnh: H.H
 
* P.V: Vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đoàn đã được thể hiện như thế nào, thưa Thiếu tướng?
 
- Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT: Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quân đoàn đã cụ thể hóa hơn nữa các nội dung của quy định vào trong nghị quyết của đơn vị và giao các Đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa ở cấp mình như: xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; “nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đề cao ý thức tự học, tự rèn, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ”. Cùng với đó, thực hiện tốt phương châm “tự soi, tự sửa”, không để suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền; chống tư tưởng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, thiếu gương mẫu, chủ quan, đơn giản của cán bộ.
 
Qua đó, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương. Đơn cử như các đơn vị đã không còn tình trạng ăn uống, liên hoan khi hội họp hay khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác. Đặc biệt, cán bộ, chỉ huy các cấp đã thực hiện nghiêm việc không tổ chức cưới hỏi, ma chay... xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
 
* P.V: Thiếu tướng có thể cho biết những kết quả cụ thể của Quân đoàn trong học tập và làm theo gương Bác thời gian qua cũng như sắp tới? 
 
- Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT: Chúng tôi luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với mục tiêu là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giúp đỡ các địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, cấp ủy, chi bộ và các tổ chức quần chúng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của mình để đưa ra kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở các tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đã lựa chọn nội dung, chỉ tiêu cụ thể đăng ký làm theo bằng những việc làm thiết thực hàng ngày. Năm 2018, toàn Quân đoàn đã tổ chức kết nghĩa với 213 cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội ở địa bàn đóng quân; ký kết tham gia giúp 11 xã xây dựng nông thôn mới.
 
Trong năm 2018, Quân đoàn cũng đã chỉ đạo 22 lượt tiểu đoàn và tương đương hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế tại 53 xã, phường. Các đơn vị đã tham gia hơn 39.000 ngày công để xây mới 32 ngôi nhà, sửa chữa 10 ngôi nhà cho các gia đình chính sách, nạo vét gần 33 km kênh mương, làm mới 13 km đường bê tông, 1.000 m2 sân trường học... Đặc biệt, thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu, Quân đoàn đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ di dời 10 nhà rông, 114 nhà ở, 126 nhà kho, 122 chuồng chăn nuôi gia súc, đào hơn 2.000 hố trồng cây và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người. Việc làm ấy của đơn vị đã góp phần giúp các huyện Phú Thiện, Mang Yang, Ia Pa... xây dựng thành công các làng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.
 
Là đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, thời gian tới, Quân đoàn sẽ chú trọng việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, đơn vị, địa phương kết nghĩa và được phân công chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân-dân, tạo được lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.
 
* P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng!
 
 HOÀNG HIỂN (thực hiện)
.