.
.
(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (23/4/1979-23/4/2019), năm 2017, UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới toàn diện thi đua xây dựng huyện Krông Pa phát triển bền vững”. Sau 2 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.
 
 
Theo đó, 71 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được chia thành 8 cụm, khối thi đua. Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ như: thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; hoàn thành và đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; tích cực bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống người có công; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 
 
  Người dân chăm sóc mì cao sản.   Ảnh: L.N
Người dân chăm sóc mì cao sản. Ảnh: L.N
 
Ông Nguyễn Đức Nguyên-Chủ tịch UBND xã Uar (Cụm trưởng Cụm thi đua số 2) cho biết: “Trong 2 năm qua, Cụm thi đua luôn được sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND và các phòng ban chuyên môn. Qua phong trào thi đua, các địa phương trong cụm đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự đoàn kết, thống nhất, khắc phục những khó khăn. Các phong trào thi đua có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo được triển khai trên các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương”.
 
Sau 2 năm triển khai phong trào thi đua, huyện Krông Pa đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 10%; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 28,1 triệu đồng (tăng 13% so với năm 2017); tổng giá trị sản xuất đạt 5.487 tỷ đồng (tăng 37% so với năm 2016); thu ngân sách hơn 33,5 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh, người dân đã quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung và áp dụng công nghệ cao. Hiện nay, bình quân mỗi xã đạt 11,6 tiêu chí nông thôn mới và có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì và phát triển với nhiều nội dung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được triển khai thực hiện rộng khắp. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt trên 99%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp THCS đạt trên 99%. Ngành Y tế luôn chú trọng công tác phòng-chống dịch bệnh, tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Năm 2018, ngành đã khám, điều trị và cấp phát thuốc cho 113.607 lượt người (tăng 16% so với năm 2016). Các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng xã hội luôn được quan tâm thực hiện thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ thoát nghèo... Huyện cũng thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2018, toàn huyện có 14.692 hộ gia đình và 60 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa (tăng 46% về số hộ và 76% số khu dân cư so với năm 2016). Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 20,14% (giảm 13,96% so với năm 2016)...
 
Theo ông Tô Văn Chánh-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, qua 2 năm phát động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện đã tạo được sự chuyển biến tốt trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
 
“Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020). Do đó, huyện tiếp tục tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Cụ thể, huyện tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ở xã Phú Cần và phấn đấu mỗi xã đạt thêm 1-2 tiêu chí nông thôn mới; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân. Huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,78%; tổng giá trị sản xuất 6.050 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 23 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 32,6 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,5% so với năm 2018... nhằm tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa nhấn mạnh.
 
 LÊ NAM
 
 
.