.
.

Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ Ba, 04/09/2018, 06:27 [GMT+7]
.

(GLO)- Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá trên các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Đến nay, các thủ tục hành chính liên quan của ngành đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở GT-VT. Đối với các thủ tục hành chính về vận tải, Sở đã rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Cụ thể, có 16 thủ tục hành chính về vận tải được giải quyết trong ngày; đối với cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), từ đầu tháng 5-2017, Sở đã xử lý chỉ sau 2 giờ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

  Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông-Vận tải.     Ảnh: Đoàn Hà
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông-Vận tải. Ảnh: Đoàn HàNăm 2017, Sở GT-VT triển khai tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 563 thủ tục; giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực vận tải sau 2 giờ nhận đủ hồ sơ theo quy định. Kết quả, trong năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết được 3.020 hồ sơ thủ tục hành chính, giảm từ 2 đến 3 ngày so với thời gian quy định; cấp đổi 2.700 GPLX sau 2 giờ đối với các GPLX do Sở GT-VT cấp và GPLX các tỉnh khác cấp (có dữ liệu trong hệ thống phần mềm quản lý GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam). Việc cấp mới GPLX sau khi sát hạch được Sở GT-VT triển khai từ tháng 5-2016. Theo đó, sau khi học viên thi đạt kết quả, Hội đồng sát hạch rà soát, tổng hợp số liệu và chuyển danh sách qua mạng internet cho lãnh đạo Sở ký quyết định trúng tuyển để được cấp GPLX ngay (theo quy định 10 ngày mới được cấp GPLX khi  học viên trúng tuyển kỳ sát hạch). Từ khi triển khai đến cuối năm 2017, Sở đã cấp 8.394 GPLX (năm 2016: 2.352 GPLX, năm 2017: 6.042 GPLX).

Đầu năm 2018, Sở GT-VT đã thông báo trên báo Gia Lai về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời  gửi văn bản tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố nhằm thông tin đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tiếp cận và sử dụng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được 629 hồ sơ (chiếm 37% số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết).

Đồng thời, trong thời gian qua, Sở GT-VT đã giải quyết 1.648 hồ sơ thủ tục hành chính về vận tải trong ngày tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giảm từ 2 đến 3 ngày so với thời gian quy định; cấp đổi 1.902 GPLX do Sở cấp và GPLX các tỉnh khác cấp (có dữ liệu trong hệ thống phần mềm quản lý GPLX của Tổng cục Đường bộ Việt Nam). Bên cạnh đó, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn có nhân viên Bưu điện làm việc để phục vụ việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã thực hiện trả 1.295 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 24-7-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở GT-VT tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2/20 sở, ban, ngành với 86,27 điểm. Có thể thấy, với việc triển khai nhiều giải pháp quan trọng, mang tính đột phá trong thời gian qua, Sở GT-VT đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị hướng tới phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Đoàn Hà

.