.

(GLO)- Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở TP. Pleiku, Gia Lai đã có sự chuyển biến mạnh mẽ.
 

Cán bộ chủ chốt Pleiku học tập các chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt Pleiku học tập các chuyên đề theo Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: T.N

Đưa chỉ thị vào cuộc sống

Ông Nguyễn Tài-Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku, cho biết: “Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy đến cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo chủ đề hàng năm được Đảng bộ thành phố chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được triển khai sinh động bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ trong học sinh phổ thông trên địa bàn; tổ chức hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở đến thành phố, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Cùng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn một số giải pháp trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ như: chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp theo Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Qua đó, các tổ chức Đảng đã có những cách làm phong phú, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tự phê bình và phê bình. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu ngày càng được phát huy.

 

Hội thi kể chuyện về Bác Hồ trong học sinh phổ thông. Ảnh: T.N
Hội thi kể chuyện về Bác Hồ trong học sinh phổ thông. Ảnh: T.N

Mặt khác, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại nhiều cơ quan, đơn vị nhằm chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. “Qua công tác kiểm tra, giám sát, riêng năm 2017, Đảng bộ thành phố có 24 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Việc làm này thiết thực góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ thành phố”-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Đình Chung cho biết.

Lan tỏa những điển hình tiên tiến

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị của thành phố đã duy trì học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thường xuyên chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng mô hình hũ gạo tình thương và nuôi heo đất với số tiền hơn 120 triệu đồng và gần 4 tấn gạo, hơn 7,5 tấn lúa. Qua đó, Hội đã giúp gần 180 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn gần 64 triệu đồng và 1.740 kg gạo. Đồng thời, tổ chức Hội các cấp còn hỗ trợ bò giống trị giá 172 triệu đồng cho 16 hội viên phụ nữ nghèo. Riêng với phong trào tiết kiệm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tạo được nguồn quỹ cho 2.127 hội viên vay để hỗ trợ sinh kế. Hội Nông dân thành phố thì chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, phối hợp với ngành liên quan triển khai chương trình khuyến nông tại 3 xã: Chư Á, Ia Kênh và xã Gào. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố còn hỗ trợ bò sinh sản cho 20 hộ, hỗ trợ heo giống địa phương cho 12 hộ. Nhờ đó, 3 xã trên sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, thành phố có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Khẩu hiệu tuyên truyền học tập và làm theo Bác tại thành phố Pleiku. Ảnh: T.N
Khẩu hiệu tuyên truyền học tập và làm theo Bác tại thành phố Pleiku. Ảnh: T.N

Tại Đảng bộ Công an thành phố, các đảng viên chi bộ Chính trị-Hậu cần đã tự giác xây dựng chương trình hành động, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn. Từ tháng 8-2017, chi bộ đã tham mưu cho Đảng bộ Công an thành phố xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện-một bài học” trong toàn đơn vị. Đồng thời, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao...

Ở khối xã phường thì Đảng bộ phường Hội Thương là đơn vị luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận. Ông Nguyễn Đăng Quang-Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương, cho biết: “Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ phường đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức tham gia thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Pleiku về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị. Đảng ủy phường đề ra biện pháp lãnh đạo, thành lập ban chỉ đạo và các tổ vận động theo từng giai đoạn dự án. Đồng thời, chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân noi theo”.

Nhờ đó, đã tạo sự đồng thuận của nhân dân khi triển khai các dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Sư Vạn Hạnh, Phan Đình Giót. Gần 160 hộ đã tháo dỡ, di dời hàng rào, vật kiến trúc để đảm bảo thi công mở rộng các tuyến đường với  diện tích đất giải tỏa là 1.516,2 m2 và nhiều vật kiến trúc. Cán bộ và nhân dân của phường còn tích cực thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong việc xây dựng đường giao thông ở các khu dân cư. Đến nay, cả 30/30 tuyến giao thông ở các khu dân cư của phường đã được nhựa hóa, bê tông hóa.  Ngoài ra, phường còn vận động nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí lắp mới gần 180 bóng điện chiếu sáng tại 65 tuyến đường hẻm, nâng tỷ lệ đường hẻm lắp điện chiếu sáng đạt 97,5%. Những việc làm này góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Thanh Nhật

.