.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Thứ Tư, 06/06/2018, 07:43 [GMT+7]
.

(GLO)- Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Hai năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã gắn việc học tập Bác với những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp; chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thái độ thờ ơ, vô cảm.

 

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.      Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Một số cấp ủy Đảng đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, như: Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai tăng cường thực hiện các quy định về văn hóa giao tiếp, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Đông Gia Lai coi trọng đạo đức nghề nghiệp gắn với văn hóa nghiệp vụ; Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thực hiện chương trình bán hàng 5 bước, thanh niên xung kích trong sản xuất kinh doanh; chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Gia Lai đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến… Nhờ đó đã tạo chuyển biến sâu sắc hơn trong nhận thức, tư tưởng chính trị và tính tích cực làm theo Bác, góp phần đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giúp mỗi đảng viên, quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng.

Đặc biệt, trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 2 hình thức thuyết trình và kể chuyện. Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tạo môi trường, sân chơi bổ ích để đội ngũ tuyên truyền viên, đảng viên, quần chúng giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm; giúp cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng trong tình hình mới và tuyên truyền, vận động làm theo gương Bác nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai học tập và làm theo gương Bác ở một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc vẫn còn hạn chế, như: việc ban hành văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian đầu còn lúng túng; một số doanh nghiệp hoạt động có địa bàn trải khắp trong và ngoài tỉnh, kể cả ở nước bạn (Lào, Campuchia…), lực lượng đảng viên, lao động phân tán, trong khi cán bộ cấp ủy đều là kiêm nhiệm nên công tác triển khai thực hiện có khi chưa sâu sát, thiếu toàn diện; cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo có nơi còn chung chung, mang tính hình thức, chưa sát với nhiệm vụ cụ thể được giao... Đáng nói là vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, còn bỏ sinh hoạt Đảng, vay mượn tiền mất khả năng trả nợ… phải thi hành kỷ luật (đã khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp, khiển trách 2 trường hợp, xóa tên 5 đảng viên).

 

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu ở các tổ chức cơ sở Đảng và doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian đến, Đảng ủy khối chỉ đạo gắn chặt với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên đề năm 2018: xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Từng cấp ủy đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thường xuyên kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; công khai bản kế hoạch cá nhân của Bí thư cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trên mạng nội bộ doanh nghiệp hoặc niêm yết tại trụ sở nơi làm việc để tập thể đảng viên, quần chúng giám sát.

Lê Văn Nam

.