.

"Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017:

Công bố kết quả thi trắc nghiệm (kỳ thứ ba) và câu hỏi thi trắc nghiệm (kỳ thứ thứ tư)

Thứ Bảy, 19/08/2017, 05:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; ngày 19 tháng 7 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm tháng 7-2017 (kỳ thi thứ ba); qua đó, đã có 7.978 người tham gia dự thi. Ban Chỉ đạo cuộc thi công bố kết quả thi trắc nghiệm (kỳ thứ ba - tháng 7-2017) và câu hỏi thi trắc nghiệm (kỳ thứ thứ tư - tháng 8-2017).

 

 

 


Xem cụ thể tại đây:

 

 

.