.

Phát động cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

Thứ Ba, 18/07/2017, 07:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 17-7, Công an huyện Mang Yang đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Như Phi-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh: Minh Hoàn
Ảnh: Minh Hoàn

 

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là một trong những nội dung quan trọng của lực lượng Công an nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
    
Để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, Công an huyện Mang Yang sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh nhần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tổ chức cho các ban, ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân… Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Minh Hoàn - Ngọc Kim

.