.
.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá quy chế phối hợp

Thứ Ba, 22/11/2022, 08:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 21-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 
 
 
 
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện các cơ quan có liên quan trong thực hiện quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
 
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với 13 cơ quan liên quan, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các quy chế phối hợp và tiến hành sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và giao các phòng, ban chuyên môn làm đầu mối trong quá trình thực hiện. Qua đó, đã khắc phục được tình trạng trùng lắp và nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung phối hợp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các cơ quan đã thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt nhiều kết quả. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với Báo Gia Lai thông tin kịp thời các cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra, các kết luận về xử lý, kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng…
 
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thống nhất tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chỉnh sửa lại quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với một số cơ quan liên quan nhằm đảm bảo đúng theo quy định mới của Đảng và phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện.
 
Trên cơ sở đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy chế phối hợp; đồng thời, hàng năm tổ chức đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp để rút kinh nghiệm, bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong thời gian tới. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các cơ quan liên quan cần tăng cường việc cung cấp, trao đổi những thông tin, tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là đối với các trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát. 
 
                                                                                      VĨNH HOÀNG
 
.