.
.

Tiếp tục tham gia các giải báo chí, cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Bảy, 28/05/2022, 18:08 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Công văn số 615-CV/BTGTU về việc tiếp tục đôn đốc tham gia hưởng ứng các giải báo chí, thông tin toàn quốc và cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
 
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc; đồng thời tạo điều kiện, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhà báo, các cá nhân, tập thể trong tỉnh tích cực nghiên cứu, sáng tác, có nhiều tác phẩm báo chí, truyền thông chất lượng, phù hợp với thể lệ để hưởng ứng, tham gia xét giải. Cụ thể, về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động tổ chức thông tin, tuyên truyền về giải; xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, đề tài nổi bật để tổng hợp tư liệu, nghiên cứu thực hiện các sản phẩm báo chí có chất lượng, đúng thể lệ gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25-10-2022 để phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, xét chọn gửi Ban tổ chức giải theo quy định.
 
Đối với giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, lựa chọn các tác phẩm báo chí, xuất bản, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại đúng nội dung, đủ điều kiện, đảm bảo tiêu chí giải thưởng để lập hồ sơ tham gia xét giải, gửi về Ban tổ chức giải thưởng trước ngày 1-8-2022 theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả tham gia hưởng ứng giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo chung trong toàn tỉnh. 
 
Quang cảnh lễ phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (ảnh nguồn internet)
Quang cảnh lễ phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (ảnh nguồn internet)
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thông tin, quán triệt nội dung Công văn số 722-CV/TU ngày 9-5-2022 của Thường trực Tỉnh ủy về chỉ đạo triển khai, tuyên truyền sâu rộng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề: “Tự hào một dải biên cương năm 2022”. Có kế hoạch triển khai hưởng ứng, động viên, cổ vũ đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên, nhà báo, người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh sáng tác các tác phẩm đúng nội dung, chủ đề, gửi về Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 30-8-2022.
 
Về cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II-2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia viết bài hưởng ứng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp các bản in bài viết tham gia cuộc thi, kèm theo báo cáo quá trình triển khai cuộc thi ở địa phương, đơn vị và tổng hợp báo cáo kết quả dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30-6-2022 để tổng hợp, rà soát, thẩm định nội dung, hình thức trước khi gửi Ban tổ chức cuộc thi. 
 
ANH HUY
 
.