.
.

(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) hiện có 110 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Những năm qua, các chi bộ từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Chi bộ làng Lợk (xã Nghĩa An) có 12 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Đã trở thành nền nếp, hàng tháng, Chi ủy họp vào ngày 30 và Chi bộ họp vào ngày 3 hoặc ngày 10. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt cao, nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảng viên tích cực tham gia ý kiến, tập trung bàn những vấn đề trọng tâm của địa phương.

 

  Buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn 1 (xã Đông). Ảnh: Ngọc Minh
Buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn 1 (xã Đông, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh


Đảng viên Đinh Thị Ngoại-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Lợk-cho biết: Trước đây, đảng viên ít khi tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp chi bộ. Bây giờ, mọi người thảo luận sôi nổi, những vướng mắc được phân tích và tìm hướng giải quyết. Có được kết quả này là nhờ đảng viên được thông tin trước về nội dung sinh hoạt để chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham luận. “Thông qua sinh hoạt chi bộ, chúng tôi nắm bắt chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy, kịp thời triển khai đến từng hội viên phụ nữ, giúp công tác Hội ngày một tốt hơn”-chị Ngoại nói.

Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ thôn 1 (xã Đông), ngoài thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của cấp trên, Bí thư Chi bộ chủ động nghiên cứu và thường xuyên phổ biến tình hình thời sự cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; kịp thời lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên; nắm bắt diễn biến tư tưởng và có định hướng, động viên kịp thời những cán bộ, đảng viên còn khó khăn để họ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Bí thư Chi bộ Đinh Thị Hoan cho hay: Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, Chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, tập trung vào vấn đề trọng tâm; đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ tháng trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tới. Trong đó, Chi bộ chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào. “Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đảng viên đã tiên phong tham gia đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, năm 2021, thôn 1 được UBND huyện Kbang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới”-bà Hoan chia sẻ.

Trò chuyện với P.V, ông Đặng Công Giao-Bí thư Đảng ủy thị trấn Kbang-cho biết: “Thị trấn có 19 chi bộ làng, tổ dân phố. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy thị trấn đã phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ làng và tổ dân phố. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt ngày càng tốt hơn. Cuối năm 2021, qua xếp loại chất lượng, có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Theo ông Phan Trần Thọ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang: Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian tới, Huyện ủy sẽ chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, cấp xã tham dự sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, các chi bộ cũng cần chú trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Trong đó, các chi bộ cần chuẩn bị đề cương chi tiết, phân công cụ thể từng đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến; tổ chức rút kinh nghiệm sau sinh hoạt chuyên đề; ban hành nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trực thuộc; có hình thức xử lý nghiêm những đảng viên không tham gia sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng. Đồng thời, Huyện ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

 NGỌC MINH

 

.