.
.

An Khê chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Thứ Năm, 13/01/2022, 14:26 [GMT+7]
.

(GLO)- Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng lực lượng kế thừa, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Chủ động tạo nguồn

Đảng bộ thị xã An Khê có 46 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 16 Đảng bộ cơ sở và 30 chi bộ cơ sở. Hiện nay, 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy; 37/60 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 7/60 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Năm 2021, Đảng bộ thị xã đã kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.586 người.

 

  Năm 2021, Đảng bộ thị xã An Khê đã kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ảnh: Ngọc Minh
Năm 2021, Đảng bộ thị xã An Khê đã kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ảnh: Ngọc Minh


Năm 2021, Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai có 3 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Bà Văn Thị Thu Vân-Phó Bí thư Chi bộ nhà trường-cho hay: Hàng năm, Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, giao các tổ chức đoàn thể mà nòng cốt là Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên. Đoàn Thanh niên chú trọng phát hiện, bồi dưỡng phát triển đảng viên là học sinh, đoàn viên, thanh niên ưu tú. “Cùng với đó, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài và là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại chi bộ và đảng viên hàng năm. Mặt khác, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng trong mỗi quần chúng, nhất là giáo viên, nhân viên người dân tộc thiểu số, giúp họ xác định rõ việc được kết nạp vào Đảng vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là quyền lợi chính trị của mỗi người”-bà Vân chia sẻ.

Những năm qua, Đảng ủy xã Tú An luôn bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã về công tác phát triển đảng viên mới, từ đó xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm. Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên rà soát danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho những năm tiếp theo; hướng dẫn các bước triển khai từ khâu giới thiệu, tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; đồng thời chỉ đạo các hội, đoàn thể từ xã đến thôn, làng tổ chức phong trào thi đua nhằm phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Nhờ đó, năm 2021, Đảng bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới, vượt 1 đảng viên so với chỉ tiêu đề ra.

Ông Võ Anh Tài-Bí thư Đảng ủy xã Tú An-cho hay: “Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã tiếp tục coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị, đảng viên trẻ; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng quần chúng là nguồn kết nạp đảng viên tại các thôn, làng, cơ quan, đơn vị; coi trọng chất lượng, đảm bảo nguyên tắc, gắn công tác kết nạp đảng viên với củng cố tổ chức Đảng. Năm 2022, Đảng bộ xã phấn đấu kết nạp được 7 đảng viên mới”.

Nâng cao chất lượng đảng viên

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước cho biết: Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Trên cơ sở kế hoạch này, các cấp ủy cơ sở đã có nhiều giải pháp để phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. “Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên vẫn còn tồn tại như tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên còn thấp so với bình quân toàn tỉnh”-ông Phước chia sẻ.

Theo ông Phước, ngoài ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ chỉ đạo về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm nhắc nhở, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc giữ gìn tư cách, chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cũng theo Bí thư Thị ủy An Khê, thời gian tới, Thị ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên mới hàng năm gắn với thực hiện các văn bản của trung ương, tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, gắn trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác phát triển đảng viên và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, giao Ban Tổ chức Thị ủy kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để các tổ chức Đảng thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy cụ thể hóa các quy định về công tác xây dựng Đảng, đảng viên để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ thị xã; quan tâm, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh.

“Ngoài ra, Thị ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, phát triển đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố gắn với tạo nguồn cán bộ ở cơ sở, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025”-ông Phước thông tin.

 

 NGỌC MINH
 

.