.
.

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại Gia Lai

Thứ Ba, 14/12/2021, 11:44 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 14-12, Học viện Chính trị Khu vực III (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K20 và K21 hệ không tập trung (khóa học 2021-2023) tại tỉnh Gia Lai theo hình thức trực tuyến.

 

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Học viện Chính trị Khu vực III có PGS.TS. Đoàn Triệu Long-quyền Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ tại điểm cầu Gia Lai.

 

 

 Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Hoàng Ngọc


Trong thời gian 18 tháng tham gia khóa học không tập trung tại tỉnh, 111 học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những tri thức cập nhật mới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế, kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý và khoa học xã hội nhân văn khác. Đặc biệt, các học viên sẽ được tiếp cận chuyên sâu Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Qua quá trình học tập và rèn luyện sẽ giúp mỗi học viên củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, vững tin vào đường lối cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn; rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Bộ Chính  trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh; trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, từ đó cụ thể hóa một trong 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

Để khóa học đạt chất lượng tốt nhất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đảng viên, chủ động và tích cực trong học tập; từ đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc cơ quan, đơn vị nơi công tác. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị Khu vực III tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

 

HOÀNG NGỌC

 

.