.
.

Đak Đoa: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Bảy, 04/12/2021, 21:20 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện Chương trình công tác ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

 

 Đại biểu tập huấn công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Thanh Nhật
Đại biểu tập huấn công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Thanh Nhật

 

Tham dự tập huấn có hơn 40 đại biểu là đại diện cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe phổ biến những điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng). Đồng thời, nghe phổ biến nội dung trọng tâm các chuyên đề liên quan, gồm: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng hiện nay, một số kỹ năng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, chuyên đề nghiệp vụ kiểm tra, giám sát…

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.

 

THANH NHẬT
 

.