.
.

Đak Đoa: Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức-xây dựng Đảng

Thứ Ba, 07/12/2021, 13:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Ban Tổ chức Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.
 
 
Tham dự hội nghị có gần 50 đại biểu là đại diện cấp ủy và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. 
 
Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
 
Tại hội nghị, đại biểu đã nghe phổ biến Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 27-9-2021 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng (trên cơ sở tiếp tục thực hiện chủ trương của Trung ương về về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước); Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 23-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (theo tinh thần cụ thể hóa Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-2-2019 của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng).
 
Đồng thời, đại biểu dự tập huấn còn được phổ biến nội dung trọng tâm các chuyên đề gồm: Những điểm mới trong Quy trình kết nạp đảng viên, một số vấn đề liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên, những nhận thức mới và định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy cấp huyện đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ hiện nay.
 
THANH NHẬT
 
.