.
.

Gia Lai: Chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Thứ Bảy, 27/11/2021, 11:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. 

 

 Cuộc họp của cấp ủy chi bộ tổ dân phố 4 thị trấn Đak Đoa huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
Cuộc họp của cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 4 thị trấn Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật

 

Theo đó, thời gian tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bắt đầu từ tháng 8-2022, chậm nhất hoàn thành trong tháng 9-2022. Thời gian chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kết thúc nhiệm kỳ 2022-2025 để tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 3-2025. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu ban thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo quán triệt Chỉ thị này và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm các yêu cầu, nội dung đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ. Phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền vận động bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất ý chí và sự đồng thuận, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Chỉ đạo đảng ủy cơ sở, chi ủy (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) xây dựng phương án nhân sự bí thư để trình phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện việc bầu cử theo quy định.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bầu trưởng thôn và chỉ đạo đảng ủy cơ sở, chi ủy thôn (bí thư chi bộ nơi chưa có chi ủy) xây dựng phương án nhân sự trưởng thôn để phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện việc bầu cử theo quy định. Thời gian tổ chức bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 bắt đầu từ tháng 7-2022, chậm nhất hoàn thành trong tháng 8-2022 (hiện tại, nếu thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn đã hết thì phải kéo dài thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn đến tháng 7-2022, đến tháng 8-2022, nếu nhiệm kỳ của trưởng thôn chưa hết thì rút ngắn thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn vào tháng 8-2022). Thời gian trưởng thôn kết thúc nhiệm kỳ 2022-2025 để bầu nhiệm kỳ 2025-2027 bắt đầu từ tháng 1 đến hết tháng 2-2025. Từ tháng 7-2022 trở đi, các thôn mới thành lập không đúng thời gian tổ chức bầu trưởng thôn theo nhiệm kỳ chung của tỉnh thì xem xét chỉ định, bầu trưởng thôn theo đúng nhiệm kỳ bầu trưởng thôn chung của tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chi bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện quy trình để nhân dân giới thiệu đảng viên của chi bộ có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đảm nhiệm vị trí trưởng thôn. Lựa chọn thống nhất nhân sự giới thiệu để Nhân dân bầu trưởng thôn trước, sau đó thực hiện quy trình nhân sự và tiến hành đại hội chi bộ, giới thiệu đồng chí vừa trúng cử trưởng thôn để bầu bí thư chi bộ. Quá trình thực hiện quy trình nhân sự, giới thiệu, lựa chọn và bầu trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2025, có 90% trưởng thôn là đảng viên (trong đó có 60% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn). Chú trọng bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với đội ngũ trưởng thôn hiện nay nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn; phát hiện, tạo nguồn, kết nạp Đảng viên mới trên địa bàn dân cư. Có lộ trình bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp vào Đảng và bố trí giới thiệu ứng cử các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở các thôn trên địa bàn tỉnh.

 

THANH NHẬT

 

.