.
.

Phú Thiện hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Đảng

Thứ Năm, 28/10/2021, 12:18 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 26-10, Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoa Mai
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoa Mai


Theo đó, Hội nghị đã phổ biến, quán triệt một số văn bản như: Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16-9-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 441-KL/TU ngày 1-10-2021 của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Kế hoạch số 56-KH/HU ngày 22-10-2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Phú Thiện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng một số văn bản khác.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cán bộ, đảng viên, Chi bộ cơ sở kịp thời cập nhật, nghiên cứu những nội dung trọng tâm, cốt lõi các văn bản mới, từ đó, tổ chức quán triệt, triển khai với hình thức phù hợp ở từng đơn vị, địa phương, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống.

                                                                             HOA MAI

 

 

 

 

 

.