.
.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận

Chủ Nhật, 10/10/2021, 19:16 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm gần đây, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp có sự chuyển biến rõ nét. Số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm đa số (cấp tỉnh đạt trên 83,3%, cấp huyện 79,6% và cấp xã 65,9%).

 

Xã Ia Pếch lập nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Ia Grai. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Siu Mal, những năm qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, chỉ đạo lực lượng này bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn được quan tâm tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách cho đội ngũ này được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Qua đó, họ có nhiều đóng góp trong việc củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.

 

  Ông Siu Bro (bìa phải)-Trưởng thôn Bloi (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) vận động người dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mai Ka
Ông Siu Bro (bìa phải)-Trưởng thôn Bloi (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) vận động người dân xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mai Ka


“Với sự tích cực vào cuộc của đội ngũ cán bộ Mặt trận, người dân xã Ia Pếch đã nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, xã đã có 7/7 thôn, làng được công nhận khu dân cư văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều đạt trên 60%. Người dân tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng hệ thống đường giao thông, chủ động tăng gia sản xuất để nâng cao thu nhập”-ông Siu Mal cho hay.

Ông Trần Hồng Hà-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai-cho biết: “Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận các cấp được nâng lên rõ rệt. Các Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định số 825-QĐ/TU ngày 4-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 10/13 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có trình độ đại học, còn lại có trình độ trung cấp chuyên môn. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trên địa bàn huyện”.

Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cũng coi công tác cán bộ là khâu then chốt. Ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã-thông tin: “Thời gian qua, chúng tôi đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy trong công tác bố trí cán bộ, nhất là ở cơ sở. Đến nay, 8/11 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có trình độ đại học, 3 người còn lại có trình độ trung cấp”.

Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới là 1 trong 5 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, từng bước nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: “Hiện nay, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng ngày càng được nâng lên. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam”. Theo đó, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp có sự chuyển biến rõ nét. Số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm đa số (cấp tỉnh đạt trên 83,3%, cấp huyện 79,6% và cấp xã 65,9%).

Nói về giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Do đó, thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, phù hợp với yêu cầu vận động quần chúng trong tình hình mới”.

 

 MAI KA - LÊ ĐẠI
 

.