.
.

Mang Yang bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

Thứ Ba, 19/10/2021, 19:14 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 19-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 60 cán bộ Mặt trận cơ sở.

 

 Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận tại huyện Mang Yang. Ảnh: Kỳ Anh
Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận tại huyện Mang Yang. Ảnh: Kỳ Anh

 

Theo đó, trong thời gian 3 ngày (từ 19 đến 21-10) các học viên được truyền đạt nội dung của 6 chuyên đề, gồm: Những vấn đề cơ bản của MTTQ Việt Nam; nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở; nghiệp vụ triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác chăm lo cho người nghèo. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 25-3-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên có cơ hội tiếp thu, cập nhật những kiến thức bổ ích, cần thiết trong công tác chuyên môn, vận dụng tổ chức thực hiện ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.       

 

KỲ ANH

 

.