.
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ Hai, 18/10/2021, 18:24 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 18-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
 


Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Văn Rón-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đăng Vũ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đăng Vũ


Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Dương Minh Đức-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên (chuyên trách) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí Chủ nhiệm (Phó Chủ nhiệm) Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra giám sát, qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng, 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ diện Trung ương quản lý.

Tại tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy các cấp kiểm tra 435 tổ chức đảng, 2.301 đảng viên (tăng 229 tổ chức, 1.632 đảng viên); giám sát 227 tổ chức đảng, 1.100 đảng viên (tăng 48 tổ chức đảng, 544 đảng viên); thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 234 đảng viên.

Đồng thời, đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Trong đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 6 tổ chức đảng, 51 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (giảm 1 tổ chức đảng, tăng 17 đảng viên); kiểm tra 334 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (tăng 176 tổ chức đảng); kiểm tra 147 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng (tăng 101 tổ chức đảng); giám sát chuyên đề 185 tổ chức đảng, 329 đảng viên (tăng 73 tổ chức đảng, 147 đảng viên); thi hành kỷ luật 40 đảng viên (giảm 1 trường hợp); kiểm tra tài chính đảng 3 tổ chức đảng (tăng 1 tổ chức đảng), kiểm tra 28 tổ chức đảng về thu chi ngân sách (tăng 14 tổ chức đảng), 226 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 117 tổ chức đảng).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung triển khai  nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành 1 số quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra năm 2021; xây dựng chương trình kiểm tra năm 2022. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

 

ĐĂNG VŨ
 

.