.
.

Gia Lai: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Tư, 13/10/2021, 06:31 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 12-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 209 điểm cầu trên toàn tỉnh với gần 5.400 đại biểu tham gia.

 

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu chính có 200 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Trưởng hoặc phó phụ trách các Hội đặc thù cấp tỉnh…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

 


Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã thông báo nhanh kết quả về nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4-10 đến ngày 7-10 và các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm (2022-2024) và lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 thời gian qua và mục tiêu, quan điểm, giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

 

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Thụy


Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng tập trung thảo luận về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ ba đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm.

Ngay sau khi thông báo nhanh kết quả hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu nghiên cứu về một số vấn đề phát triển kinh tế-xã hội và triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Riêng nội dung về công tác phòng-chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nắm bắt tình hình trên tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương để sẵn sàng ứng phó cũng như tổ chức triển khai thực hiện.

 

ANH HUY

 

.