.
.

Gia Lai: 93 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Thứ Tư, 20/10/2021, 16:44 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 20-10, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II-2021 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 93 học viên đến từ 54 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
 

 

  Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II-2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Phan Lài
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II-2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Phan Lài


Trong thời gian từ ngày 20 đến 22-10, các đảng viên mới được tiếp thu một số chuyên đề: phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Đảng về đạo đức; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng.

 

Học viên cũng được nâng cao nhận thức chính trị qua các chuyên đề Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
 

PHAN LÀI

 

.