.
.

Đak Pơ khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2021

Thứ Hai, 18/10/2021, 13:26 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 18-10, Trung tâm Chính trị huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021.

 

                   Quang cảnh buổi khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Ảnh: Tuyết Mai
Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Ảnh: Tuyết Mai

 

Tham gia có 73 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Trong thời gian từ ngày 18 đến 22-10, học viên được truyền đạt một số chuyên đề lý luận chính trị cơ bản như: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo…

Lớp học nhằm giúp các học viên xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, khẳng định niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó, giúp học viên tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.    

 

TUYẾT MAI
 

.