.
.

Chư Pưh chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Ba, 07/09/2021, 11:50 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, hệ thống chính trị từng bước được củng cố và kiện toàn.

 

Ông Huỳnh Minh Thuận-Bí thư Huyện ủy Chư Pưh-cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 1.600 đảng viên. Giai đoạn 2016-2021, Huyện ủy luôn chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đa dạng hình thức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

 

  Thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Nhật
Thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Nhật


Cũng theo Bí thư Huyện ủy Chư Pưh, những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo chủ đề hàng năm.

Việc triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai đến tất cả tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Ông Trần Minh Tâm-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú-chia sẻ: “Hàng năm, các tổ chức Đảng trực thuộc đã triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trách nhiệm nêu gương trong sinh hoạt, công tác, làm việc gắn bó với Nhân dân, quan tâm giải quyết những tồn tại, bức xúc cho người dân. Đồng thời, có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua tự phê bình và phê bình, kiểm điểm, đánh giá đảng viên hàng năm”.

Còn ông Nguyễn Công Chung-Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa thì thông tin: “Các chi bộ trực thuộc bám sát tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường giám sát cán bộ, công chức, đại biểu HĐND, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh”.

Liên quan đến nội dung này, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Rah Lan Lân cho hay: “Hàng năm, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng, đánh giá kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng cuối năm, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng”.

Nhờ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên Đảng bộ huyện Chư Pưh đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng; ngăn chặn các hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống và các tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm các đảng viên vi phạm theo đúng nguyên tắc, quy trình. Giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, quyết định xóa tên 15 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 67 đảng viên... góp phần phòng-chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

 THANH NHẬT

 

.