.
.

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Thứ Năm, 17/06/2021, 14:58 [GMT+7]
.

(GLO)- Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, giữa trung ương với địa phương. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh phòng ngừa, phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 


Những kết quả nổi bật

Những năm qua, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng hàng năm; tổ chức các hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, đột xuất và các hội nghị báo cáo viên chuyên đề. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình cung cấp thông tin, biên tập và phát hành các loại tài liệu, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên được kiện toàn và tổ chức chặt chẽ thành một hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, với cơ cấu hợp lý và hoạt động có nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy có 43 đồng chí. Đến nay, tỉnh có 5 báo cáo viên cấp trung ương, 48 báo cáo viên cấp tỉnh; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã phát triển 883 báo cáo viên cấp huyện và cơ sở; hơn 2.000 tuyên truyền viên.

 

Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền (ảnh chụp tháng 9-2020). Ảnh: Phan Lài
Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền (ảnh chụp tháng 9-2020). Ảnh: Phan Lài

 

Cùng với đó, công tác quản lý, định hướng hoạt động của lực lượng báo cáo viên các cấp được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quản lý, kịp thời tham mưu, đề xuất kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp mình và xây dựng quy chế hoạt động, quản lý báo cáo viên, tuyên truyền cấp huyện và cơ sở hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Nội dung, phương thức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Duy trì tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ. Chất lượng hội nghị báo cáo viên định kỳ và đột xuất hàng tháng có sự đổi mới về nội dung, hình thức. Nội dung thông tin trong các kỳ hội nghị ngày càng đa dạng và phong phú; kịp thời cung cấp nhiều thông tin chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng cho đội ngũ báo cáo viên về những vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới. Định hướng tư tưởng trước các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức đối thoại, thông tin bằng nhiều hoạt động phong phú như: họp dân, tiếp công dân, đối thoại với người dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ… Qua đó, tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng. Công tác xây dựng, tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có mặt chưa chặt chẽ. Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đông nhưng chưa mạnh; trình độ, năng lực, phương pháp truyền đạt của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong thời đại mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện phát triển đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đòi hỏi công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cần phát huy ưu thế, thực sự nhanh nhạy, sắc bén, hiệu quả trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cấp ủy Đảng các cấp cần quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay, với phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt”.

Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động và quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu thông tin, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, duy trì và nâng cao chất lượng của hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nhất là các thông tin được dư luận quan tâm nhằm tạo điều kiện cho báo cáo viên tiếp cận thông tin chính thống nhanh nhất, giúp cho hoạt động tuyên truyền miệng đạt hiệu quả cao.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tích cực tăng cường đối thoại với người nghe, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân gắn với việc nắm bắt và phản ánh kịp thời dư luận xã hội. Đồng thời, giữ vững kỷ luật phát ngôn của báo cáo viên; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền... chống phá Đảng và Nhà nước ta, ngăn chặn không để xảy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn.

 

TỐNG THỚI MỐC

 

.