.
.

Ia Grai tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Năm, 24/06/2021, 06:06 [GMT+7]
.

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, Đảng bộ đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

 

 Trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Thanh Nhật

 

Bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-cho biết: “Cấp ủy Đảng các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc bàn và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ. Phương pháp công tác, lề lối làm việc tiếp tục đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung cho những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, thực hiện nghiêm chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa bàn phụ trách”.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và triển khai các cuộc thanh tra về phòng-chống tham nhũng trên địa bàn. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng hàng năm kết hợp với kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy-thông tin: “Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai những nội dung mới, quy định liên quan công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Hàng năm, cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng, đảng viên. Trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ và đảng viên trong tình hình mới, việc lãnh đạo và chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống”.

 

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật


Các tổ chức cơ sở Đảng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 105 tập thể và 3.689 đảng viên được kiểm điểm. Cấp ủy huyện đã gửi phiếu đến 14 cơ quan, ban ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh để lấy ý kiến đánh giá xếp loại. Ở cấp ủy cơ sở, có 47/47 tổ chức cơ sở Đảng và tập thể lãnh đạo quản lý đã gửi phiếu lấy ý kiến đóng góp của các chủ thể tham gia đánh giá ở 13 cơ quan, ban ngành, MTTQ, đoàn thể của huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc để lấy ý kiến đánh giá xếp loại. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong quá trình thực hiện, giai đoạn 2016-2020, công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên luôn có sự đổi mới, bảo đảm thực chất và đúng quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, kiểm toán, điều tra của ngành chức năng, giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ huyện có 128 đảng viên và 3 tổ chức cơ sở Đảng bị xử lý kỷ luật.


Bí thư  Đảng ủy xã Ia Tô Rơ Châm Yớt chia sẻ: Đảng ủy xã luôn coi trọng chất lượng xây dựng nghị quyết và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các chi bộ trực thuộc. Qua đó, Đảng bộ đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của người đứng đầu, các đảng ủy viên và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok Chu Sỹ Mởn, hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, rà soát chương trình, kế hoạch thực hiện, bổ sung quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ. Trong sinh hoạt, các chi bộ đều bám sát nghị quyết và chương trình kiểm tra, giám sát, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo các đoàn thể, vận động người dân phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

 

 THANH NHẬT

 

.