.
.

Chư Sê tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2020

Thứ Tư, 28/04/2021, 12:54 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.
 
 
Trong năm 2020, mặc dù kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện cùng với sự quyết tâm, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Công tác thi đua-khen thưởng từ huyện đến cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp, có sự đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, khơi dậy tiềm năng, khối đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh quần chúng ở cơ cở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của huyện. 
 
Ảnh: Mỹ Đức
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mỹ Đức
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, dịp này, UBND huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2021, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 
 
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 5 tập thể, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tặng giấy khen cho 62 tập thể và 145 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2020...
 
MỸ ĐỨC
 
.