.
.

(GLO)- Hân hoan đón chào năm mới Tân Sửu 2021, mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tất cả niềm tin và hy vọng vào một nhiệm kỳ viết tiếp những thành tích trên con đường đổi mới. Muốn làm được điều đó, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ toàn dân sẽ là bước đi đổi mới hiệu quả để hiện thực hóa khát vọng đổi mới quê hương, thực hiện giấc mơ về một Việt Nam hùng cường.

Nhìn lại năm 2020, năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, dẫu chịu tác động không nhỏ bởi đại dịch Covid-19 nhưng đất nước vẫn đạt được những kỳ tích trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại. Vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đó là kết quả của sự đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng, ý Đảng hợp lòng dân.

 

1
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy


Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã thành công ngoài mong đợi. Cuộc đấu tranh phòng-chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo đã loại ra khỏi bộ máy nhiều cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, giữ được thanh danh cho Đảng, củng cố được niềm tin của Nhân dân. Đây là cơ sở để nhiệm kỳ 5 năm tới, người dân tin tưởng, kỳ vọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục lập thành tích mới, khẳng định Đảng luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong, chiến đấu vì lợi ích của Nhân dân; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đủ năng lực quản lý, điều hành đất nước có hiệu lực và hiệu quả với một nền tư pháp được Nhân dân tin cậy.

Điều mong mỏi nữa mà người dân muốn gửi tới Đảng trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục thành công sứ mệnh lãnh đạo, chỉ đạo phát triển, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy nguồn lực của mọi thành phần kinh tế phục vụ công cuộc đổi mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo cơ sở vững chắc để Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển, thành quốc gia hùng cường như dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã nêu. Muốn vậy, Đảng phải bảo vệ vững chắc nền tảng chính trị tư tưởng để thực hiện vai trò lãnh đạo công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước một cách chủ động sáng tạo; mở rộng dân chủ, cải thiện dân sinh, để người dân ai cũng có cơm no áo ấm, có cuộc sống yên bình, không ai bị bỏ lại phía sau.

Người dân kỳ vọng vào các đột phá chiến lược mà Đảng đề ra, trong đó có đột phá về thể chế, thay đổi chính sách về đất đai như mở rộng hạn điền, khuyến khích tích tụ ruộng đất, tăng thêm quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư trong nước để nội lực được phát huy mạnh mẽ hơn. Kỳ vọng về một nhiệm kỳ bứt phá của đất nước, người dân có quyền “đặt hàng” với Đảng, Nhà nước về một sự thay đổi mạnh mẽ chính sách đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trẻ, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo; phát triển nhanh Hệ tri thức Việt số hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu khai thác nguồn dữ liệu lớn của quốc gia phục vụ cho phát triển, nhất là đón đầu sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu đang và sẽ diễn ra, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.  Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa chúc mừng đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy


Kỳ vọng luôn gắn liền với trách nhiệm. Mỗi người dân có trách nhiệm là cả tỉnh, cả nước có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển đất nước.

Trước ngưỡng cửa mùa xuân, trong niềm cảm xúc dâng trào ấy, mỗi chúng ta biết phải làm gì để những ước mơ về tương lai trở thành hiện thực trên quê hương mình. Hai chỉ tiêu về xây dựng Đảng, 17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra với đích cuối cùng là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8,6%, hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm bình quân hàng năm từ 0,8% trở lên; cuối nhiệm kỳ có 120 đơn vị cấp xã, 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đạt hầu hết các chỉ tiêu về đào tạo nghề cho người lao động, y tế, giáo dục, môi trường... là thách thức không nhỏ đối với mỗi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.  

Mùa xuân là mùa của đoàn kết, sum vầy, cũng là mùa của ước mơ, kỳ vọng và tinh thần cống hiến. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, dân chủ, nhân lên sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chương trình trọng tâm đạt kết quả cao nhất, đưa Gia Lai tiếp tục phát triển.

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

.