.
.

Kbang phấn đấu năm 2021 có thêm 6 xã, 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật, 06/12/2020, 18:29 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025) vừa tổ chức Hội nghị lần thứ Ba (mở rộng) để tổng kết các mặt công tác năm 2020; đề ra Nghị quyết lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Ngân
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Ngân

 

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai… nhưng Kbang đã có 18/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết; tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,6%, đạt 100% Nghị quyết (tăng gần 4% so với năm trước); thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 40 triệu đồng/năm. Công tác giảm nghèo, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số được triển khai tích cực. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 5,27%, giảm 2,65% so với năm 2019. Toàn huyện có thêm 3 xã và 4 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Trong công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; việc quán triệt, học tập Nghị quyết, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu không đạt là kết nạp đảng viên và xây dựng huyện nông thôn mới.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021. Trong đó, tốc độ giá trị sản xuất đạt 8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 42 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng/năm; trồng mới 500 ha rừng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,4%; kết nạp đảng viên mới 3%; 90% đảng viên, 85% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt là phấn đấu có thêm 6 xã và 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

MINH NGÂN

.