.
.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ Ba, 15/12/2020, 05:37 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
 
 
Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tập trung phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường công tác quốc phòng-an ninh. Nhờ vậy, đã thực hiện đạt và vượt 18/23 chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Trong năm, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 123 đảng viên. Đến nay, 84/111 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.
 
Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến
 
Trong năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa xác định tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra; tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, xã, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII; thông qua báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII và tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 16-11-2020 của UBND huyện về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025.
 
ĐINH YẾN
 
.