.
.

Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Sáu, 13/11/2020, 14:16 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 theo hình thức trực tuyến với hơn 500 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì điểm cầu chính tại Hà Nội. 
 
 
Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo/Phòng Chính trị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...
 
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dương Liễu.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Dương Liễu
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”; đồng chí Lê Mạnh Hùng-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung “Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4-6-2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị”; đồng chí Nguyễn Minh Vũ-Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực”.
 
Kết thúc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy định hướng một số nội dung công tác tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh tập trung truyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; công tác phòng-chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; những chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ với Mỹ; những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước.
 
DƯƠNG LIỄU
 
.