.
.

Thủ tướng: Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời

Chủ Nhật, 04/10/2020, 07:13 [GMT+7]
.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội, Thủ tướng đề nghị Hà Nội không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thi đua yêu nước.

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông


Sáng 3.10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, tình cảm sâu sắc cho Thủ đô Hà Nội.

“Cả nước nhìn về Thủ đô, thế giới trông về Thủ đô. Tất cả chúng ta phải gia sức gìn giữ trật tự an ninh làm Thủ đô trở thành nơi bình yên, tươi đẹp cả về vật chất và tinh thần. Với tinh thần Thủ đô vì cả nước, cả nước vì Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã ngày đêm tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế xã hội” – Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, thực hiện tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ, trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã không ngừng phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế, xã hội hằng năm. Từ đó góp phần xứng đáng vào việc thực hiện CNH-HĐH Thủ đô và đất nước. Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, Thủ đô đã tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, văn hóa, khoa học, giáo dục kinh tế…

Thủ tướng cũng cho biết, kinh tế Thành phố tiếp tục được cơ cấu lại trên nhiều lĩnh vực, kinh tế đạt kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao… Diện mạo đô thị và nông thôn Thủ đô có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, văn minh hiện đại. Xây dựng nông thôn mới thu lại được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

 

Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phạm Đông
Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Phạm Đông


Thủ tướng lưu ý một số nội dung, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Thực tiễn cho thấy, chỉ khi nào công tác thi đua khen thưởng được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, được Nhân dân, mọi tổ chức xã hội tham gia tích cực, thường xuyên liên tục, tự giác thì mới tạo ra được động lực thực sự và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, Thủ đô Hà Nội tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước.

Không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thi đua thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi sở, ngành, địa phương và của mỗi công dân Thủ đô. Chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch, phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới.

Đặc biệt, cần có những cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, phát triển toàn diện, hình thành hệ văn hóa mới, phù hợp với xu thế thời đại để trở thành một động lực quan trọng phát triển Thủ đô, tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong tất cả mỗi người.

Trong công tác thi đua khen thưởng, Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời và bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ.

Trong đó Hà Nội cần khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được động lực tích cực lan toả trong toàn xã hội, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,13 đến 1,4 lần của cả nước, đi liền với đó là hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước như dự toán Trung ương đã giao.

 

https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-khen-thuong-phai-khen-trung-khen-dung-khen-kip-thoi-841478.ldo
 

Theo PHẠM ĐÔNG (LĐO)

.