.
.

Mang Yang tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Chủ Nhật, 11/10/2020, 15:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) khóa XVII (mở rộng) vừa diễn ra đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực 9 tháng năm 2020; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm. 

 

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, huyện Mang Yang đã hoàn thành tốt công tác đại hội Đảng cấp cơ sở và đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020)... Về phát triển kinh tế-xã hội, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 25,4 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng ước hơn 11.000 ha (đạt gần 105% kế hoạch). Huyện đã tái canh gần 83 ha cà phê (đạt 328,5% kế hoạch), gắn với triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thành lập mô hình nông hội tại các xã Lơ Pang, Đak Ta Ley, thị trấn Kon Dơng; thành lập mới 11 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã. Đến nay, toàn huyện có 56 doanh nghiệp và 12 hợp tác xã.

 

 Cán bộ chủ chốt của huyện Mang Yang tham gia hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật


Đồng thời, huyện đã quan tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đã ưu tiên các nguồn lực để đưa xã Đak Ta Ley và 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Riêng các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2020 đã được phân bổ vốn đầu tư đúng quy định; tiến độ thi công các công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư đạt gần 87% và giải ngân đạt gần 83%...

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thảo luận, tham gia góp ý, thống nhất nội dung các dự thảo để hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Huyện ủy ký ban hành trong thời gian tới gồm: Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thế Mạnh lưu ý cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và các địa phương, đơn vị bám sát từng nội dung, cụ thể hóa công việc phù hợp để triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, gắn với cụ thể hóa thực hiện 3 chương trình trọng tâm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và chuẩn bị một bước cho kế hoạch năm 2021-năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

 

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tích cực chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra và phấn đấu tăng thu. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Chuẩn bị và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và 20 năm thành lập huyện...

THANH NHẬT

.