.
.

Chú trọng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh

Chủ Nhật, 04/10/2020, 07:15 [GMT+7]
.
(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
 
 
Củng cố hệ thống chính trị cơ sở    
 
Đảng bộ huyện Krông Pa có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2.674 đảng viên. Xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa đối với kết quả thực hiện chỉ tiêu, nghị quyết đặt ra trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
 
Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Tô Văn Chánh: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Thực tế cho thấy, công tác xây dựng Đảng chuyển biến trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Đảng ủy các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò hạt nhân của hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo, quản lý.
 
Công tác kết nạp đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, có 70/77 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy, đạt 90,9%; tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm bình quân đạt 6,5% so với số đảng viên đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng chất lượng. Hàng năm có trên 81% tổ chức cơ sở Đảng, 83% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên được quan tâm thực hiện; góp phần chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (ở giữa) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
 
Còn tại Đảng bộ huyện Đak Đoa, đi đôi triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm giai đoạn 2015-2020, Huyện ủy cũng đã tích cực chỉ đạo cấp ủy các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Từ kết quả đạt được, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ cho rằng, trước tiên là đổi mới việc nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Yêu cầu các cấp ủy Đảng, cấp ủy viên xây dựng phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, luôn gần dân, hiểu dân để giải quyết kịp thời những khó khăn bức xúc trong nhân dân.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: “Cấp ủy các cấp cần quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực, nghiệp vụ và có uy tín, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức Đảng và cơ quan liên quan”.

Cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, Huyện ủy Đak Đoa còn chỉ đạo đổi mới, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng tinh gọn. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua công tác chỉ đạo, giám sát thường xuyên của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với nhiều nỗ lực, sau 5 năm, Đảng bộ huyện đã hoàn thành và vượt 29/30 chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, trong đó có 6/6 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền.

 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
 
Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng cuộc kiểm tra, giám sát tăng cao so với nhiệm kỳ trước; hiệu quả, chất lượng được nâng lên.
 
Tại hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tổ chức vào đầu tháng 9-2020, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng, tăng cường theo hướng “giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra, giám sát trên 10.000 lượt tổ chức Đảng và hơn 13.000 đảng viên; giám sát trên 4.000 tổ chức Đảng và gần 11.000 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 22 tổ chức Đảng, 1.650 đảng viên vi phạm.
 
 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
 
“Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ kết luận những mặt ưu-khuyết điểm của tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát, mà còn phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình của cấp ủy các cấp. Từ đó đề ra những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm đạt được những kết quả tích cực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng còn góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy”-Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẳng định.
 
Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tại hội nghị nói trên, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đề ra giải pháp mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm để tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ.
 
MINH NGUYỄN
 
.