.
.

Chư Păh bố trí cán bộ phù hợp tiêu chuẩn chức danh và trình độ đào tạo

Thứ Ba, 06/10/2020, 09:10 [GMT+7]
.
(GLO)- Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.
 
 
Một góc trung tâm huyện Chư Pah. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật
 
Ông Trần Minh Sơn-Bí thư Huyện ủy Chư Păh-cho biết: “Sau khi có quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các Đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng bố trí, phân công một số vị trí cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề án và phương án nhân sự đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời đã kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025”.
 
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phạm Minh Phụng thông tin: Ở khối Đảng và đoàn thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động Trưởng phòng Nội vụ huyện đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; điều động Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đến nhận công tác tại Văn phòng Huyện ủy và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Huyện ủy. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy cũng điều động 1 chuyên viên Văn phòng Huyện ủy đến nhận công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc; điều động Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động huyện và giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thống nhất nhân sự để Ban Chấp hành Huyện Đoàn bầu Phó Bí thư Huyện Đoàn.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ định Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ Nông và giới thiệu để HĐND xã Ia Mơ Nông bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã. Đối với các chức danh dự kiến bầu bổ sung trong thời gian tới gồm: Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách lĩnh vực kinh tế), huyện đang tiến hành các bước theo quy trình, quy định.
 
Trao đổi về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đối với khối chính quyền, ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành các thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện ban hành các quyết định theo thẩm quyền. Theo đó, điều động Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện đến nhận công tác tại Phòng Văn hóa-Thông tin và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng; phân công Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phụ trách Phòng Dân tộc; điều động Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND-UBND huyện và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; điều động Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện đến công tác tại Văn phòng HĐND-UBND huyện và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; điều động 1 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện đến công tác tại Phòng Nội vụ huyện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nội vụ huyện; điều động 1 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện đến nhận công tác tại Thanh tra huyện và bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra huyện.
 
Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng điều động Chánh Thanh tra huyện đến nhận công tác tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng; điều động Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện đến nhận công tác tại Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng; điều động Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện đến nhận công tác tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng.
 
Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phạm Minh Phụng, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều phù hợp với chuyên môn, năng lực công tác. Vì vậy, các cơ quan và tổ chức cơ sở Đảng nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.
 
Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sơn nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2020-2025, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ phải gắn với tiêu chuẩn chức danh và trình độ đào tạo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, cán bộ trong dự nguồn quy hoạch, cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ được giao.
 
THANH NHẬT
 
.