.
.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê triển khai nhiệm vụ cuối năm

Thứ Bảy, 17/10/2020, 07:12 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X vừa tổ chức hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm.

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh:  Mỹ Đức
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

 

Trong 9 tháng qua, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, dịch bệnh phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19  đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của nhân dân và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn của quân và dân các dân tộc huyện nhà, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 8.471 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành nông-lâm-thủy sản đạt trên 2.752 tỷ đồng, ngành công nghiệp-xây dựng đạt trên 2.900 tỷ đồng, ngành thương mại-dịch vụ đạt trên 2.700 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện. Sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm đúng mức, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Việc thực hiện các chế độ chính sách, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp lễ, Tết được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, an ninh nông thôn tuy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhưng cơ bản ổn định và giữ vững.

 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể luôn được quan tâm chú trọng. Tổ chức cơ sở Đảng được củng cố ổn định, hoạt động có nền nếp, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định của Trung ương. Vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Việc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo chương trình, kế hoạch đề ra.

 

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, đã tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề ra một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

MỸ ĐỨC

.