.
.

Quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống (*)

Thứ Tư, 30/09/2020, 21:31 [GMT+7]
.

(GLO)- Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao với Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; dự thảo Báo cáo tổng hợp tại đại hội Đảng bộ cấp huyện tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI và thông qua Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Nhìn chung, Đại hội đã đánh giá toàn diện về kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, tồn tại và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc, đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới, với 17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 4 chương trình trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

 

  Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Đ.T
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh:  Đức ThụyĐại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 53 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trí tuệ, uy tín, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đồng chí, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta có thể khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm cổ vũ, động viên; là động lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; là nền tảng, tiền đề để Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai bước vào nhiệm kỳ mới.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực, đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các bộ, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể Trung ương đã thường xuyên theo dõi, động viên và dành sự quan tâm đến Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, Đại hội xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu nghiêm túc toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, cơ quan Trung ương, các đơn vị, địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã về dự Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng các văn kiện Đại hội. Đặc biệt, trong nhiều tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh và trong công tác để chào mừng Đại hội.


Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương đã tích cực theo dõi, kịp thời thông tin tuyên truyền về diễn biến, kết quả Đại hội; biểu dương và cảm ơn các cấp, các ngành, các tiểu ban, các tổ giúp việc của Đại hội; cán bộ, chuyên viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; các y-bác sĩ, lực lượng công nhân, nhân viên, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc tận tụy, hiệu quả, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đức Thụy


Nghị quyết mà Đại hội vừa biểu quyết nhất trí thông qua là một công trình tập thể, được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi giải pháp, phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thực hiện các giải pháp, chương trình trọng tâm đạt kết quả cao nhất nhằm xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ phát huy cao độ trí tuệ của tập thể, dân chủ, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước. Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân; phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự kỳ vọng của nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức để triển khai thực hiện tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Gia Lai anh hùng, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, tiềm năng, khắc phục khó khăn “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh; năng động, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.

Trong không khí đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm chính trị cao, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).----------------------

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt


 

.