.
.

Đak Đoa: Tổng kết Đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở

Thứ Ba, 08/09/2020, 16:21 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 8-9, Thường trực Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Toàn cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật

 

Đảng bộ huyện Đak Đoa có 51 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 3.334 đảng viên. Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/HU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ xã Kdang (đối với loại hình xã, thị trấn) và Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện (đối với loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp), chọn Đảng bộ xã Hà Bầu tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy... Thời gian đại hội Đảng cấp cơ sở kết thúc vào ngày 10-6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII hoàn thành vào ngày 17-7.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp ủy cơ sở đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong quán triệt và triển khai thực hiện. Trong đó, việc xây dựng văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo, kịp thời. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ bản đảm bảo nội dung và hình thức, thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới…

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình; đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng theo quy định; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt yêu cầu đề ra. Chất lượng nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành khóa mới cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, bình quân tuổi đời thấp hơn cấp ủy đương nhiệm, cơ cấu hài hòa tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Kết quả bầu cử đúng dự kiến, đảm bảo số lượng, cơ cấu theo đề án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII
Trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Ảnh: Thanh Nhật


Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được chú trọng trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Công tác bảo vệ và phục vụ đại hội được thực hiện chu đáo, bảo đảm an ninh trong trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. An ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra đại hội Đảng được bảo đảm, góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa tặng giấy khen cho 12 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

THANH NHẬT

.