.
.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Ia Grai trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 19/08/2020, 14:26 [GMT+7]
.
(GLO)- Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và các mục tiêu, giải pháp đột phá trong thời gian đến.
 
 
Ông Dương Mah Tiệp. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Dương Mah Tiệp. Ảnh: Thanh Nhật
* P.V: Ông có thể cho biết một số kết quả tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền huyện nhiệm kỳ qua?
 
- Ông Dương Mah Tiệp: Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Ia Grai đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng. Có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.
 
Trong đó, Đảng bộ đã chú trọng thực hiện công tác xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). 
 
Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 922 quần chúng ưu tú vào Đảng, tỷ lệ phát triển đảng viên bình quân hàng năm đạt gần 6%. Đến nay, có 98/133 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, tăng 33 chi bộ (vượt 13,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 46/133 thôn, làng có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được kết quả quan trọng. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm có sự đổi mới, bảo đảm thực chất, đúng quy định. Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 76,9% (tăng 16,9%) và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 88% (tăng 8% so với chỉ tiêu Đại hội XVII đề ra).
 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11%. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng gần 10%. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2020 tăng 2,32 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 6.428 tỷ đồng, tăng bình quân gần 24%/năm. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt được chú trọng đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, huyện đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 2 xã Ia Sao và Ia Tô đạt chuẩn nông thôn mới. Có 7 làng đã được huyện công nhận làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
 
Huyện đã quan tâm khuyến khích thành lập hợp tác xã và tổ hợp tác. Đến nay, có 200 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, 16 hợp tác xã và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được đăng ký, thành lập mới góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Cùng với đó, các chế độ chính sách cho người có công cách mạng, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) giảm còn 3,14%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình là 1,9%/năm (vượt 0,8% so với Nghị quyết). Huyện không còn hộ gia đình chính sách, người có công nghèo.
 
* P.V: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
 
- Ông Dương Mah Tiệp: Trước hết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phát huy công tác dân vận của hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát của Đảng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.
 
Tham quan các mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Tham quan các mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đối với lĩnh vực kinh tế-xã hội, chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Khuyến khích các ngành công nghiệp có lợi thế như: khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản.
 
Phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, hạ tầng du lịch. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Khai thác có hiệu quả nguồn thu ngân sách, tiết kiệm chi ngân sách và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, triển khai trồng rừng trên đất lâm nghiệp.
 
Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi, tạo sản phẩm có thương hiệu cạnh tranh trên thị trường. Tập trung các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,14%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 2,3%.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đã đề ra.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!
 
THANH NHẬT (thực hiện)
.