.
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa: Xác định 7 nhóm giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Sáu, 14/08/2020, 17:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc. Đại hội đã thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu cùng 7 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025. 

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định: Krông Pa sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác trên các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, phấn đấu xây dựng huyện Krông Pa ngày càng phát triển về mọi mặt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thông qua 24 chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua 24 chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, về kinh tế: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 11%, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.650 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,7 triệu đồng/năm, thu ngân sách bình quân hàng năm tăng từ 10% trở lên. Toàn huyện phấn đấu nâng tổng diện tích gieo trồng và nuôi trồng thủy sản lên 46.500 ha (trong đó lúa nước 4.500 ha), tổng đàn gia súc 99.000 con (tổng đàn bò 63.000, tỷ lệ bò lai chiếm 27% tổng đàn bò). Trồng mới 500 ha rừng và nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%.

 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pa. Ảnh: Linh Hòa
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Linh Hòa


Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 3,5% trở lên; nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 5 xã. Tỷ lệ học sinh THCS đi học đúng độ tuổi đạt 93%, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 70%. Bên cạnh đó, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,6%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,42%. Đến năm 2020, toàn huyện có 13 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, phấn đấu đạt 5 bác sĩ/vạn dân.

Krông Pa là huyện có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của người dân hàng năm. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 93% (trong đó, tỷ lệ hộ dân ở đô thị sử dụng nước sạch đạt 97%, tỷ lệ hộ dân ở nông thôn sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 91,6%).

Đánh giá về các chỉ tiêu xã hội trong giai đoạn 2020-2025, đại biểu Nguyễn Văn Hường-Chi bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-cho rằng: Chỉ tiêu giảm nghèo mỗi năm 3,5% trở lên là áp lực không nhỏ của địa phương trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay. “Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện tập trung phần lớn trong hộ dân tộc thiểu số. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Do vậy, muốn đạt được chỉ tiêu này cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và bản thân hộ nghèo”-ông Hường đề cập.

Đối với các chỉ tiêu kinh tế, đại biểu Nguyễn Thanh Vân-Chi bộ Kinh tế-Hạ tầng-nêu ý kiến: “Tôi cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua. Để đạt được các chỉ tiêu này, trong nhiệm kỳ tới, huyện phải tập trung làm tốt công tác thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các thế mạnh sẵn có của  địa phương như: phát triển điện năng lượng mặt trời, nhà máy chế biến nông-lâm sản… Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII cùng sự nỗ lực, quyết tâm của quân và dân huyện nhà, Krông Pa sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

 

Một góc thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) hôm nay. Ảnh : Lê Hòa
Một góc thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) hôm nay. Ảnh: Linh Hòa


Về quốc phòng-an ninh, các đại biểu thống nhất chỉ tiêu hàng năm phải xây dựng được 10 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh. Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, huyện phấn đấu nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm so với đầu nhiệm kỳ đạt từ 3,5% trở lên. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xếp loại chính quyền huyện đạt loại A, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và Đảng bộ huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh khẳng định: “Thành công lớn nhất của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII là đã đạt được sự thống nhất cao đối với các văn kiện cũng như nhân sự của Đại hội, nhất là những mục tiêu, phương hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Sự thống nhất đó là điều kiện tiên quyết tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội”.

Xác định 7 nhóm giải pháp trọng tâm

Nhiệm kỳ 2020-2025 được dự báo sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Do vậy, để phát huy được thế mạnh, khai thác tốt các tiềm năng nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Krông Pa đã đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Trong lĩnh vực kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa xác định tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tập trung phát triển những ngành công nghiệp có lợi thế như: công nghiệp chế biến nông-lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo, sản xuất vật liệu không nung, xử lý rác thải sinh hoạt. Cùng với đó là phát triển các ngành dịch vụ như: ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, giáo dục, y tế, văn hóa, truyền thông, du lịch... Đặc biệt, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân cũng là một giải pháp quan trọng mang tính lâu dài và đi vào chiều sâu. “Xác định được điều này, trong nhiệm kỳ tới, huyện sẽ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch”-Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh cho biết.

Việc giữ vững quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường phòng-chống tham nhũng, lãng phí cũng được xác định là một trong những giải pháp hàng đầu. “Đảng bộ Công an huyện đã đưa ra những giải pháp quyết liệt để chủ động nắm tình hình và triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Rà soát, chỉ đạo xử lý kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ nhân dân, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên”-Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Krông Pa-thông tin.

Đặc biệt, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới là nhiệm vụ và cũng là giải pháp mang tính then chốt. Theo đó, huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để tự soi, tự sửa, tự phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, nêu cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu tổ chức để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, vấn đề xây dựng chính quyền dân chủ, năng động, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân là yêu cầu bắt buộc. Đồng thời, huyện cũng sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt Đại hội. Ảnh: Linh Hòa
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pa khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt Đại hội. Ảnh: Linh Hòa

 

“Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thể hiện quyết tâm, bản lĩnh chính trị, nguyện vọng, niềm tin của toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc huyện nhà đối với sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới”-Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh khẳng định.


Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh nhấn mạnh: “Ngay sau Đại hội, chúng ta phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong huyện. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ; biến nội dung của Nghị quyết thành hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo ra những bước tiến mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra”.
 

LÊ HÒA-HÀ DUY

.