.
.

(GLO)- Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Prông lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Văn Dũng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ đột phá trong những năm tới.
 

 

* P.V: Xin ông cho biết những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?
 

Ông Đinh Văn Dũng. Ảnh: V.H
Ông Đinh Văn Dũng.
Ảnh: Vĩnh Hoàng

- Ông ĐINH VĂN DŨNG: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông đã có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện 4 nghị quyết chuyên đề. Theo đó, có 17/22 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,39%...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, công tác thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Cụ thể, có 22 doanh nghiệp tiến hành khảo sát đề nghị đầu tư xây dựng các dự án điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 2.800 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 87.000 tỷ đồng; 10 tiểu dự án điện mặt trời áp mái (mỗi tiểu dự án công suất 1 MW) đang triển khai đấu nối. Ngoài ra, trên địa bàn còn thực hiện 5 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, 4 dự án công nghiệp chế biến nông-lâm sản, 3 dự án công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và 1 dự án nông-lâm nghiệp.

Cùng với đó, huyện có tiềm năng, lợi thế về hệ sinh thái, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy lợi phù hợp với sự phát triển các loại cây công nghiệp, kết hợp nguồn nhân lực dồi dào (trên 60% dân số trong độ tuổi lao động và 40% trong số này đã qua đào tạo nghề). Vì thế đã thu hút được các nhà đầu tư lớn trên cả nước gửi gắm niềm tin như: Tập đoàn HBRE, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao…

* P.V: Vậy đâu là giải pháp để đạt những thành tựu nói trên, thưa ông?


- Ông ĐINH VĂN DŨNG: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/HU ngày 17-1-2017 về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đây là một trong những yếu tố góp phần củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị trong thời gian qua.

 

Trung tâm huyện Chư Prông. Ảnh: VĨNH HOÀNG
Trung tâm huyện Chư Prông. Ảnh: Vĩnh Hoàng


* P.V: Nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới là gì, thưa ông?

- Ông ĐINH VĂN DŨNG: Thời gian tới, tình hình phát triển kinh tế dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, huyện chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tận dụng tốt mọi cơ hội phát triển, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo; ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển các thành phần kinh tế, đa dạng các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tập trung phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Thực hiện công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Mô hình trông măng tây theo hướng hữu cơ của HTX Nông nghiệp hữu cơ Chư Prông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Mô hình trông măng tây theo hướng hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Chư Prông. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Bên cạnh đó, huyện sẽ bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Đặc biệt, với diện tích tự nhiên hơn 74 ngàn ha, Chư Prông hội đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 13-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Đưa Chư Prông hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập của người dân.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

 LÊ VĂN NHUNG (thực hiện)

 

.